Rekrutacja Uczestników Projektu

"Nowe kwalifikacje nauczycieli województwa świętokrzyskiego">> Regulamin rekrutacji w formacie PDF <<

>> Formularz zgłoszeniowy - nabór nr 2<<


Wyniki rekrutacji - nabór nr 2

>> Kurs dla edukatorów - Bogucice <<

>> Oligofrenopedagogika - Starachowice <<

>>Kurs pedagogiczny - Starachowice <<

Wyniki rekrutacji - nabór dodatkowy

>> Pedagogika opiekuńcza (z terapią pedagogiczną) <<

Wyniki rekrutacji - nabór nr 1

>> Kurs dla edukatorów <<

>> Oligofrenopedagogika <<

>> Pedagogika opiekuńcza (z terapią pedagogiczną) <<